ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบกับดวงตา

 บรรยากาศในท้องฟ้าจะมีสภาพที่ขุ่นมัวบ่อยขึ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็เกิดจาก ฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าสูงมากกว่าปกติ ฝุ่นชนิดนี้นอกจากจะทำร้ายปอดของเราแล้ว ยังส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ และกับดวงตาของเราอีกด้วย ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร                 ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีความละเอียด โดยมีขนาดเล็กกว่า 2.5 micrometers เมื่อมีการสูดเข้าไปสู่ปอดก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดฝอยได้ง่าย และกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ ได้ โดยฝุ่นชนิดนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษหรือสารเคมี จากการเผาวัสดุการเกษตร จากมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, และระบบขนส่ง จากการเผาไหม้ขยะ, ไฟป่า และการสูบบุหรี่ จากการผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้เชื้อเพลิง อันตรายจาก PM 2.5 ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (The World Health organization) ได้จัดให้ PM 2.5 เปรียบเสมือนสารก่อเกิดมะเร็ง ( Carcinogen) อย่างหนึ่ง และหากเราหายใจในสภาพอากาศที่มีฝุ่นชนิดนี้อยู่มาก…

Read More Read More