ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี ปลาเสือตออินโดนีเซีย

ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี ปลาเสือตออินโดนีเซีย ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี หรือ ปลาเสือตอนิวกินี (อังกฤษ: New Guinea tigerfish, Campbell’s tigerfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Datnioides campbelli) เป็นปลาน้ำกร่อยในตระกูลปลาเสือตอ (Datnioididae) ชนิดหนึ่ง ลักษณะ มีขนาดลำตัวโตเต็มที่ราวๆ 36 ซม. พบในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งในนิวกินีมีซี่กรองเหงือกน้อยกว่าปลาเสือตอชนิดอื่นๆและมีแถบลายที่ไม่ชัดเจนและค่อนข้างเลอะ ไม่คมชัดเหมือนปลาเสือตอชนิดอื่น มีแถบขนาดเล็กแทรกระหว่าง แถบที่ 3 ขนาดใหญ่กลางลำตัว และแถบที่ 4 สีค่อนไปทางสีเงิน, น้ำตาล จนไปถึงเหลืองอ่อนๆเกล็ดมีขนาดใหญ่และหยาบ แต่เมื่อยังเล็กสีเหลืองที่ลำตัวจะเหลืองสดใสมาก แต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างและลักษณะของปากเรียวยาวคล้ายกับปลากะพงลาย (D. polota) ซึ่งเป็นปลาเสือโคนที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยอีกชนิดหนึ่งมาก ที่อยู่ พบได้ในแหล่งน้ำกร่อยปากแม่น้ำ หรือบึงใกล้ชายฝั่งเหนือระดับน้ำขึ้นน้ำลงแถบเกาะปาปัวนิวกีนี ประเทศอินโดนีเซีย นิยมตกกันเป็นเกมกีฬา มีการรับประทานกันในท้องถิ่น และเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี การจำแนกชั้นทางด้านวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Animalia ไฟลัม: Chordata ชั้น: Actinopterygii อันดับ: Perciformes ตระกูล: Datnioididae สกุล: Datnioides สปีชีส์: D.…

Read More Read More