อันตรายจากการเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อน ร่างกายของเรา อาจจะเกิดความผิดปกติ ได้ วันนี้เราจะพาไปดูกัน ว่าเราต้องสังเกตอาการนอนของตัวเอง ดูว่ามีความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจาก  สัญญาณอันตรายเหล่านี้หรือไม่ หากมีความเสี่ยงควรพบแพทย์ทันที เพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ คืออะไร

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) เกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นขณะหลับ ส่งผลให้ลมหายใจผ่านน้อยกว่าปกติ หรือไม่สามารถผ่านเข้าออกได้แม้จะใช้แรงในการหายใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาวะความผิดปกตินี้เป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาได้ แนะควรได้รับการตรวจเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

อันตรายจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น จะทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนและเกิดคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือดจนถึงระดับที่สมองต้องมีการสั่งการให้หายใจ ทำให้สมองถูกกระตุ้นให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิท

สัญญาณอันตราย เสี่ยง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

 1. ขากระตุกขณะนอนหลับ
 2. นอนละเมอ
 3. มีภาวะความดันโลหิตสูง
 4. มีภาวะอ้วนลงพุง
 5. ปากแห้ง คอแห้งในช่วงเช้า
 6. อ่อนเพลียในตอนกลางวัน

ภาวะนี้พบมากในผู้ชายประมาณร้อยละ 15 ส่วนผู้หญิงพบได้ประมาณร้อยละ 6 ของประชากรวัยกลางคน ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการนอนกรน ตื่นเช้าไม่สดชื่น ปากแห้งคอแห้ง อ่อนเพลียตอนกลางวัน หรือรู้สึกตัวตื่นมาสำลักตอนกลางคืน ถือว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคและควรเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์

วิธีตรวจวินิจฉัย ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยามีห้องตรวจการนอนหลับชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าสมอง (In-Lab Polysomnogram) ซึ่งสามารถทำให้ประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถตรวจหาสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลให้มีอาการผิดปกติร่วมด้วย เช่น อาการขากระตุก นอนละเมอ หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติระหว่างการนอนหลับ

กลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

 • โรคอ้วน กลุ่มอาการอ้วนลงพุง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูงในอายุน้อย
 • ภาวะหัวใจวาย
 • ภาวะหัวใจสั่นพลิ้ว (Atrial fibrillation)
 • โรคเส้นเลือดหัวใจ
 • โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก
 • โรคหืดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
 • ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

เมื่อแพทย์พบว่าผู้ป่วยมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และพบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นขณะหลับ อาจรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นรายบุคคล และยังมีการรักษาร่วมอย่างอื่น เช่น

 • ลดน้ำหนัก
 • หลีกเลี่ยงการนอนหงายที่จะส่งผลให้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นได้ง่าย
 • ใช้ยาพ่นจมูกกลุ่ม steroid เพื่อลดอาการบวมของเยื่อบุจมูก

หากพบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ และรักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่อาจตามมาในภายหลังได้