ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี ปลาเสือตออินโดนีเซีย

ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี ปลาเสือตออินโดนีเซีย

ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี หรือ ปลาเสือตอนิวกินี (อังกฤษ: New Guinea tigerfish, Campbell’s tigerfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Datnioides campbelli) เป็นปลาน้ำกร่อยในตระกูลปลาเสือตอ (Datnioididae) ชนิดหนึ่ง

ลักษณะ

มีขนาดลำตัวโตเต็มที่ราวๆ 36 ซม. พบในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งในนิวกินีมีซี่กรองเหงือกน้อยกว่าปลาเสือตอชนิดอื่นๆและมีแถบลายที่ไม่ชัดเจนและค่อนข้างเลอะ ไม่คมชัดเหมือนปลาเสือตอชนิดอื่น มีแถบขนาดเล็กแทรกระหว่าง แถบที่ 3 ขนาดใหญ่กลางลำตัว และแถบที่ 4 สีค่อนไปทางสีเงิน, น้ำตาล จนไปถึงเหลืองอ่อนๆเกล็ดมีขนาดใหญ่และหยาบ แต่เมื่อยังเล็กสีเหลืองที่ลำตัวจะเหลืองสดใสมาก แต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างและลักษณะของปากเรียวยาวคล้ายกับปลากะพงลาย (D. polota) ซึ่งเป็นปลาเสือโคนที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยอีกชนิดหนึ่งมาก

ที่อยู่

พบได้ในแหล่งน้ำกร่อยปากแม่น้ำ หรือบึงใกล้ชายฝั่งเหนือระดับน้ำขึ้นน้ำลงแถบเกาะปาปัวนิวกีนี ประเทศอินโดนีเซีย

นิยมตกกันเป็นเกมกีฬา มีการรับประทานกันในท้องถิ่น และเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

ปลาเสือตอปาปัวนิวกินี

การจำแนกชั้นทางด้านวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • อันดับ: Perciformes
 • ตระกูล: Datnioididae
 • สกุล: Datnioides
 • สปีชีส์: D. campbelli

ชื่อทวินาม

 • Datnioides campbelli
 • Whitley, 1939

ปลาเสือตออินโดนีเซีย

ปลาเสือตออินโดนีเซีย หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า ปลาเสือตออินโด (ชื่อวิทยาศาสตร์: Datnioides microlepis) ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดชนิดหนึ่ง จำพวกปลาเสือตอ มีรูปร่างคล้ายกับปลาเสือตอทั่วไป คือ เป็นปลากินเนื้อในกลุ่มปลากะพง หากินในเวลากลางคืน พฤติกรรมในธรรมชาติชอบที่จะลอยตัวอยู่นิ่งๆในระดับกลางน้ำหรือหลบอยู่ตามตอไม้หรือวัสดุต่างๆใต้น้ำ

เดิมเคยถูกรวมเป็นลักษณะเดียวกับปลาเสือตอลายใหญ่ (D. pulcher) ซึ่งพบในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งตามลำน้ำโขง แต่แล้วพอถึงปี คริสต์ศักราช 1998 ได้ถูกจำแนกออกเป็นชนิดต่างหากจากมอริส ก็อตลา มีลายสีดำแถบใหญ่พาดลำตัวในแนวตั้ง 5–6 แถบทั้งสองข้างเหมือนกับปลาเสือตอลายใหญ่ หรืออาจมีถึง 8 แถบ โดยแบ่งช่องว่างระหว่างเส้นได้ชัดส่วนชัดเจน แถบเส้นที่ 3 เริ่มต้นตรงกับก้านครีบหลังก้านแข็งชิ้นแรก โดยมีความแตกต่างจากปลาเสือลายใหญ่สำคัญ คือ แถบดำที่โคนครีบหางแถบแรกเชื่อมกับแถบดำแถบที่ 5 และหลายครั้งจะพบว่าเป็นลายที่ขาดตอน ไม่เชื่อมต่อกัน และมีขนาดรูปร่างที่เล็กกว่าปลาเสือตอลายใหญ่ รวมถึงสีลำตัวโดยรวมก็ซีดจางกว่า หรือบางตัวอาจถึงขั้นเป็นสีดำ แต่สีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปได้ตามสภาพแวดล้อมและสภาพอารมณ์ของปลา หรือบางตัวลายแถบอาจจะเป็นเพียงแค่ลายแซมแทรกขึ้นมา ไม่ปรากฎเห็นได้ชัดเจน ซึ่งต่างจากปลาเสือตอลายใหญ

 

เป็นปลาที่พบในประเทศอินโดนีเซีย อาทิเช่น เกาะเกะสุมาตรา และกาลีมันตัน พบได้ในพื้นที่น้ำจืดและน้ำกร่อย นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ในปลาที่มีแถบ 8 แถบเรียกว่า “ปลาเสือตอลายคู่” มีปริมาณในธรรมชาติลดลง และยังไม่ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยง

 

ปลาเสือตออินโดนีเซีย

สถานะการอนุรักษ์

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • อันดับ: Perciformes
 • ตระกูล: Datnioididae
 • สกุล: Datnioides
 • สปีชีส์: D. microlepis

ชื่อทวินาม

 • Datnioides microlepis
 • Bleeker, 1854

ชื่อพ้อง

 • Coius microlepis (Bleeker, 1854)