ปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น ปลาอุก ปลากดหัวแข็ง

ปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น ปลาอุก ปลากดหัวแข็ง

ปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น หรือ ปลาหนวดพราหมณ์ (อังกฤษ: Paradise threadfin; ชื่อวิทยาศาสตร์: Polynemus paradiseus) ปลาน้ำกร่อยที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดได้ อยู่ในตระกูลปลากุเรา (Polynemidae) มีส่วนหัวขนาดเล็ก ตามีขนาดเล็กอยู่เกือบสุดปลายส่วนหัวและมีเยื่อไขมันคลุม ปากกว้างมีฟันซี่เล็กละเอียดบนขากรรไกร ลำตัวแบนข้าง ครีบอกยาว ส่วนที่เป็นเส้นยาวมีความยาวมากกว่าลำตัวถึง 2 เท่า โดยเฉพาะเส้นบนมีทั้งหมดข้างละ 10 เส้น ครีบหางเว้าลึกปลายแหลม เกล็ดเล็กละเอียดมีลักษณะเป็นปากฉลาม ตัวมีสีเงินวาวอมชมพูหรือสีเนื้อ หัวสีจางอมชมพูหรือสีเนื้อ ครีบสีจาง ด้านท้องสีจาง

มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ใหญ่สุดพบถึง 20 ซม. นิยมอยู่เป็นฝูง บางครั้งหากินด้วยการหงายท้องล่าเหยื่อ พบมากในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง, แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำโขงตอนล่าง ในต่างประเทศพบได้จนถึงบอร์เนียวและเกาะสุมาตรา

 

เป็นปลาที่นิยมใช้บริโภคโดยการปรุงสดและทำปลาตากแห้ง นิยมตกเป็นเกมกีฬา อีกทั้งด้วยความสวยของหนวดที่ยาว ทำให้เป็นที่นิยมในแง่ของการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วย แต่ว่าเลี้ยงให้รอดได้ยากมาก เนื่องจากเป็นปลาที่เปราะบาง มักตายอย่างง่ายๆจึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูงแต่ในต่างประเทศนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเป็นอย่างมาก โดยมีราคาเฉลี่ย 500 ถึง 1,500 บาท แล้วแต่ขนาดและความสมบูรณ์ของปลา

 

ปลาอุก

 

ปลาอุก ปลาน้ำกร่อยชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cephalocassis borneensis อยู่ในตระกูลปลากดทะเล (Ariidae) มีรูปร่างเพรียว หางคอดเล็ก หลังยกสูงเล็กน้อย จะงอยปากยื่นยาว หัวโตแบนราบเล็กน้อย ปากเล็ก ตาเล็กอยู่กลางหัว ครีบหลังมีก้านแข็งหนาและยาว ครีบไขมันเล็กมีสีคล้ำเล็กน้อย ครีบท้องใหญ่ ครีบหางเว้าลึก ตัวมีสีเทาอมเหลืองอ่อน ด้านท้องสีจาง ครีบสีจาง มีขนาดประมาณ 10 ซม. พบใหญ่สุดถึง 20 เซนติเมตร

อาศัยในแม่น้ำตอนล่าง พบในแม่น้ำแม่กลองถึงแม่น้ำบางปะกง ในแม่น้ำเจ้าพระยาเจอขึ้นไปสูงสุดจนถึง จังหวัดชัยนาท นิยมบริโภคเพศผู้ที่มีไข่ในปากเรียก “ไข่ปลาอุก” โดยนิยมเอามาทำแกงส้ม เจอจับขึ้นมาขายเป็นครั้งคราวในตลาดของจังหวัดชัยนาท อยุธยา และ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วก็พบได้ในภาคใต้จนถึงเกาะบอร์เนียว และเจอมีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

 

การแบ่งชั้นด้านวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • ชั้น: Siluriformes
 • สกุล: Ariidae
 • สกุล: Cephalocassis
 • สปีชีส์: C. borneensis

ชื่อทวินาม

 • Cephalocassis borneensis
 • (Bleeker, 1851)
 • ชื่อพ้อง1
 • Arius intermedius Vinciguerra, 1881
 • Arius borneensis Bleeker, 1851

 

มีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น “อุกแดง”, “อุกชมพู” หรือ “กดโป๊ะ”

 

ปลากดดื้อดึง (อังกฤษ: Spotted catfish) เป็นปลาหนังมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arius maculatus ในตระกูลปลากดสมุทร (Ariidae) มีรูปร่างและพฤติกรรมทั่วไปคล้ายปลาอุก (Cephalocassis borneensis) ที่เป็นปลาในตระกูลเดียวกัน ต่างกันตรงที่มีจุดสีดำอยู่ที่ครีบไขมัน

มีความยาวประมาณ 35 ซม. ขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 80 เซนติเมตร พบในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงตอนล่าง รวมถึงทะเลสาบสงขลา หากินอยู่บริเวณพื้นน้ำ โดยกินสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังต่างๆเป็นอาหาร2 ปลากดหัวแข็ง มีชื่อเฉพาะในวงการปลาสวยงามว่า “ปลาอุกจุดดำ”